Skärmavbild 2021-08-16 kl. 19.17.44
90-konto-grey-BG 

Bli skolfadder idag!

 

Med din hjälp kan vi erbjuda god utbildning

Corona-pandemin har gjort en redan hårt pressad befolkning ännu mer pressad, och viktigare än någonsin är det att vi upprätthåller den livsviktiga samhällsfunktionen utbildning. De flesta föräldrarna till barnen på våra skolor har själva inte möjlighet att betala för sina barns skolgång. Det är därför din insats är så viktig. Dina pengar skickas direkt till skolan och bidrar till att alla barn får samma materiella förutsättningar.

Det kostar 300 kr i månaden för ett barn att gå i en bra skola med välutvecklad pedagogik. Barnen får då det skolmaterial de behöver, färsk frukt och ett ordentligt, mål mat varje dag. Dessutom täcker det barnens försäkring, tillgång till bibliotek, hälsovård, IT-lektioner, lekplats och idrottslektioner. Ditt fadderskap säkerställer att vi kan fortsätta erbjuda barnen det här. 

När du blir Skolfadder donerar du 300 kr/månad till barnens skolgång. Du kan även bli Yennenga Buddy för 100 kr/månad. Du kommer regelbundet att få nyhetsbrev om utvecklingen i byn och om skolan där barnen går. Om du vill symboliskt följa en liten hjälte – ett specifikt barn – och komma ännu närmre Yennenga Progress verksamhet mailar du info@yennengaprogress.se

 

Bli en månadsgivare

Varför Yennenga?

Yennengas syfte är att bekämpa fattigdom och skapa demokratiska välfärdssamhällen. Tack vare att vi involverar de lokala medborgarna blir utvecklingen långsiktigt hållbar.

Nyckeln till uthållig framgång är att bygga på den lokala initiativkraft som finns för att utveckla grundläggande mänskliga rättigheter: utbildning, hälsa och infrastruktur. Vi arbetar systematiskt och strukturerat för att skapa förtroende hos lokala beslutsfattare. Demokratiska processer, medbestämmande och iterativa arbetsmetoder är centrala delar i vårt arbetssätt.

 

Hur det startade

Arbetet påbörjades 2001 med en förskola i byn Nakamtenga i Burkina Faso. I ett samhälle utan fungerande infrastruktur växer nu ett fungerande samhälle fram med exempelvis skola, sjukvård och småskaligt jordbruk. Här skapas arbetstillfällen med det långsiktiga målet att byn ska bli självständig och finansiera sin egen välfärd. De bybor som själva ska använda tjänsterna är involverade i arbetet med att skapa de nya tjänsterna. Våra verktyg för att skapa långsiktigt hållbara lösningar inkluderar utbildning, teknisk infrastruktur, hälsa och arbetsmetoder som de lokala teamen använder för att driva utvecklingen framåt. Målet är att integrera FN:s globala mål för 2030 i hela arbetet. Många är inblandade I Yennengas verksamhet men tre av eldsjälarna bakom Yennenga är:

Pauline_profil-1

Pauline Conde

Utvecklingskoordinator

stina_profile

Stina Berge

Generalsekreterare

Lennart_profile

Lennart Karlsson

Utvecklingsarbetare

Var finns vi?

Idén om Yennenga startade i Nakamtenga i Burkina Faso, och konceptet vidareutvecklas kontinuerligt i byn. I vårt globala nätverk finns ett brett engagemang och växande kompetenser och erfarenheter av modeller, processer och teknik. Vårt mål är att sprida våra metoder så att andra byar och samhällen som lever under likande förhållanden som Nakamtenga kan bygga sina egna välfärdssamhällen från botten upp enligt Yennengas koncept. Just nu pågår en pilot för att kunna skala upp Yennengas metoder till fler samhällen.

Skärmavbild 2021-06-10 kl. 09.44.30
Skärmavbild 2021-06-10 kl. 09.43.59
Skärmavbild 2021-06-10 kl. 09.43.17

Läs mer om våra olika projekt på vår engelska sida.

Våra stadgar hittar du här.

 

Andra sätt att hjälpa till på

Swish

Om du vill donera ett engångsbelopp så är numret:

 1239002437 

90-konto* (plusgiro)

Du kan även överföra pengar via din bank. Läs mer om svensk insamlingskontroll här.

 900243-7