Skärmavbild 2021-08-16 kl. 19.17.44
90-konto-grey-BG

 

 

Är det här er nästa medarbetare?

 

 

Genom att sponsra en lön blir du en viktig del i att uppnå de Globala Målen - Agenda 2030. Vi har 13 lärare i lärarteamet på grundskolan i Nakamtenga. Av dessa är 4 redan sponsrade. Hjälp oss täcka resten!

 

Du bidrar med:
• 2000 sek i månaden - heltidslön för en lärare.
• Arbete med globala målet #4: God utbildning för alla.
• Fortbildning och mentorskap för att kunna sprida vår modell.
• Ett riktigt arbete för en lärare.
• Utbildning som leder till självförsörjande.
• Vidareutvecklingen av vår fina skola för våra 500 elever.
Du får:
• Månatlig uppdatering av din medarbetares liv och arbete med foto eller film.
• Material för att återberätta för kunder och medarbetare.
• Inspirationsföreläsning på din arbetsplats.
• Nära relation till ”din medarbetare” med möjlighet till egen kommunikation och besök i byn.
• Hjälp med material till er hållbarhetsredovisning och sociala ansvar till er årsredovisning.

Kontakta info@yennengaprogress.se eller klicka på knappen nedan för att sponsra en lärarlön nu.

4

Sylvie Ilboudou

Sponsrad av

 

payer_logo_black
3-1

Isouf Sinare

 

 

7

Pouswinde Yameogo

Sponsrad av

AJ_Produkter-logo-200x120
5

Asseta Ouedraogo

 

 

2-1

Blandine Zabre

 

11

Reine Dipama

 

9

Adama Ouedraogo

 

6

Bande Diallo

 

8

Mariam Ouedraogo

 

 

1-1

Bernadette Pafadnam Pacmogda

 

10

Lamoussa Compaore

Sponsrad av 

abc-logo-220x91
abc-logo-220x91
13

 Daoda Ouedraogo

 

 

16

Pierre Zabre

 

 

15

Valentine Compaore

 

 

14

Micheline Ilboudo

 

 

12

Hélene Ouedraogo

Sponsrad av

JAKOB TROLLBÄCK

 

Personalen är det viktigaste vi har för att kunna fortsätta att utveckla verksamhet och metoder efter de förutsättningar som finns just här. Ni får följa "er" anställda och verksamhetens utveckling på ett mycket personligt sätt.

 

Varje insats gör skillnad både direkt här och nu i klassrummet, och för utvecklingen långsiktigt!

 

Att säkerställa lönerna för våra team i Nakamtenga, Burkina Faso, är en förutsättning för att kontinuerligt kunna vidareutveckla och testa modeller för vidare spridning av lösningar för en hållbar framtid. Vi testar  modeller för att uppnå samtliga av FNs Globala Mål, lokalt. Dessutom utbildar vi mentorer för att kunna sprida modellerna vidare till andra som lever under liknande förutsättningar som befolkningen i vår by.

global-goals-logo
04_god_utbildning-300x300
unnamed17

Yennengas uppdrag är att bidra till att skapa en hållbar framtid, genom sitt koncept för demokratiska välfärdssamhällen i mikroformat. Arbetet startade i Burkina Faso för 20 år sedan. I byn Nakamtenga byggs verksamheten runt ett holisktiskt tänkande där grundläggande mänskliga behov och drivkrafter i alla livets skeden organiseras, såsom utbildning, hälsa, infrastruktur och entreprenörskap. På detta sätt kan alla FNs Globala Mål, Agenda 2030, sättas i verket på bynivå. Yennenga Progress koncept är nu under paketering för att andra byar och samhällen ska kunna ta del av metodologin och skapa sina egna välfärdssamhällen.

Yennengas vison är en hållbar värld. Vi är övertygade om att om människor har sina grundläggande behov täckta vad gäller livslångt lärande, hälsa i ett brett perspektiv och infrastruktur i form av tillgång till rent vatten, matsäkerhet, trygga hem etc., minskar risken för extremism och konflikter. Vi tror också att det ökar sannolikheten till demokratisk utveckling med respekt för de mänskliga rättigheterna. Lösningarna måste vara radikalt anpassade för att stoppa klimatförändringarna och återskapa en "vild" natur med möjlighet till biologisk mångfald.

För att en sådan här utveckling ska fungera och bära frukt för oss och för kommande generationer, så måste vi vara överens om en grundläggande faktor: Vems är ansvaret för att vi ska nå målet?