Skärmavbild 2021-08-16 kl. 19.17.44
90-konto-grey-BG
Yennenga game-1

Om Yennenga

Yennengas vision är att med en verktygslåda för social-, miljömässig- och ekonomisk hållbarhet, minska risken för extremism och konflikter. Och istället öka sannolikheten till demokratisk utveckling med respekt för mänskliga rättigheter, och ett cirkulärt system med den biologiska mångfald jorden behöver. Med ert stöd bidrar ni till att strukturen för välfärdssamhällen i mikroformat får spridning.

 

utbildning yp

Utbildning

hälsa yp

Hälsa

oklart yp

Infrastrukur

entreprenörskap yp

Entreprenörskap

oklart2 yp

Organisation

Vårt showroom

Yennenga arbetar sedan 20 år tillbaka aktivt med att sätta verksamheter och metoder i verket för att på lokal nivå uppnå FNs Globala mål, Agenda 2030 i byn Nakamtenga, Burkina Faso. Verksamheten är byggd på ett holistiskt tänkande där grundläggande mänskliga behov och drivkrafter i alla livets skeden, organiseras, så som utbildning, hälsa, infrastruktur och entreprenörskap. 

Vårt showroom
- Vi visar varje teori i handling, över tid och slutar aldrig utvecklas
- Vi bygger kontakter lokalt för andra som vill prova
- Vi visar allt IRL och tar emot besökare, partners och givare

Skalning

Vår testmiljö
- Vi testar allt ”in-house”, utvärderar och gör det skalbart och kostnadseffektivt
- Vi har ett innovationsnav för nya koncept
- Vi testar och utvärderar idéer och lösningar från praktiker, experter och institutioner


Vår utbildning
- Vi erbjuder utbildningar och kurser, samt tar emot praktikanter vid YP-centret i Burkina Faso
- Vi erbjuder e-learning-moduler för globalt bruk.
- Vi erbjuder mentorskap och uppföljning.

 

Klicka på de globala målen för att se hur vi arbetar

01-ingen-fattigdom
02-ingen-hunger
03-god-halsa-och-valbefinnande
04_god_utbildning
05-jamstalldhet
06-rent-vatten-och-sanitet-for-alla
07-hallbar-energi-for-alla
08-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
09-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
10-minskad-ojamnlikhet
11-hallbara-stader-och-samhallen
12-hallbar-konsumtion-och-produktion
13-bekampa-klimatforandringarna-1
14_hav_och_marina_resurser
15_ekosystem
16_fredliga_samhallen
mal-17-genomforande-globalt-partnerskap
global-goals